Silniční doprava bude mít i nadále významný podíl na nákladní přepravě. Přesto má kombinovaná doprava celou řadu výhod, pokud jsou správně využity.

Využití kombinované dopravy je jedna z možností rozvoje dopravní firmy při současném nedostatku řidičů a jiných omezujících legislativních opatřeních. Použití kombinované dopravy může být pro některé zákazníky podmínka pro získání, nebo udržení zakázky.

Budoucnost kombinované dopravy je zejména v rozvoji tzv. nedoprovázené kontinentální kombinované dopravy – hlavní úsek trasy se realizuje po železnici, případně vnitrozemskou vodní cestou a svoz a rozvoz silniční dopravou.

Širší využití kombinované dopravy je proto různými cestami a dotačními programy podporováno ze strany Evropské unie i tuzemského Ministerstva dopravy.

Autorský kolektiv Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., Bohemiakombi spol. s r. o. a Česmad Bohemia z. s. zpracoval vzdělávací program na podporu kombinované dopravy, určený zejména pro silniční dopravce.

Vzdělávací program Vám poskytne základní vstupní informace pro seznámení s touto možností doplnění klasické silniční nákladní dopravy.

E-learningová podoba vzdělávacího programu je přístupná po jednoduché registraci ZDE.